Ngồi Tựa Mạn Thuyền


Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngôi tựa có a mạn thuyền
ấy mấy đêm là đêm hôm qua

Ngồi rằng là ngồi tựa í ơ có mấy mạn ới ơ thuyền.
là ngôi tựa có a mạn thuyền.
trăng in là in mặt nước í ơ cũng có a càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh. hử là hôi hừ
sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình là sơn thủy có a hữu tình
ấy mấy em là em nhác trông ra
sơn rằng là sơn thủy í ơ có mấy hữu ới ơ tình là sơn thủy có a hữu tình
thơ ngâm ơ là ngâm ngoài lái í ơ cũng có a rượu bình là rượu bình giải trí trong khoang. hử là hôi hừ
tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ ơ đàn là tay dạo có năm cung đàn
ấy mấy đôi là đôi í tay em
tay rằng là tay dạo í ơ có mấy cung ới ơ đàn là tay dạo có năm cung đàn
tiếng tơ là tơ tiếng trúc í ơ cũng có a tiếng trầm là tiếng trầm năn nỉ thiết tha
làm tài trai... chơi chốn í ơ hà ới a là cầu hà

Bài viết ngẫu nhiên cùng Box:

 • » Lý Chiều Chiều - Karaoke
 • » [Karaoke]- Bà tôi
 • » [Karaoke]- Ngày mai nắng lên anh sẽ về
 • » [Karaoke]- Con cò
 • » [Karaoke]Phiên Chợ Ngày Xuân - Ngọc Cường
 • » [Karaoke Remix] Xin đừng trách đa đa - Karazone.com
 • » [Karaoke]- Ôi quê tôi
 • » [Karaoke]- Chuồn chuồn ớt
 • » Chôm chôm lý qua phà - Karaoke
 • » Vào chùa Karaoke Dân ca quan họ Bắc Ninh Kinh Bắc

Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

 • » Báo cáo công việc ngày 18/8
 • » Ai chỉ mình cách chỉnh mic???
 • » [Beat]- Mùa đông yêu thương
 • » [Beat] Hãy cho em gần bên anh-Phương Linh
 • » [Karaoke] Con Đường Màu Xanh-Thủy Tiên - Trần Thái Hòa
 • » [Karaoke] Fiction - Beat
 • » Báo cáo công việc ngày 05/06
 • » Một vòng đồng hồ, rồi sao nữa?
 • » Dùng lửa giết ma quỷ thành ra đốt nhà mình
 • » Khẽ Nhạt Nhòa - Lik'Pi ft. Kaisoul & Blackbi [ Video Lyrics...