lời:
Kêu cái mà quạ kêu, kêu cái mà quạ kêu.

Quạ kêu nam đáo, tắc đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia.
Nay dìa thì mai ở, ban ngày thời mắc cỡ,
Tối ở quên dìa. Rằng a í a ta dìa,
Lòng thương nhớ thương.
Rằng a í a ta dìa, lòng thương nhớ thương.

Bài viết được xem nhiều cùng Box:

 • » [Karaoke remix] LK nhạc sống sung nhất 2013 HD -...
 • » [Beat]Cây Đa Quán Dốc-Mây Trắng
 • » [Beat] Câu hát gửi trường sa
 • » [karaoke]-Lý ngựa ô
 • » [karaoke]-lý kéo chài
 • » [karaoke]-lý quạ kêu

Bài viết ngẫu nhiên trong diễn đàn:

 • » [HD Karaoke] Yêu Lại Từ Đầu Beat Gốc
 • » [Karaoke] Ngọn nến trước gió - Emily; Justatee;...
 • » Danh sách quán Karaoke tại Quận 9
 • » Điều Gì Đến Sẽ Đến - Trịnh Thiên Ân
 • » Độc lập lên mà sống
 • » [Karaoke]- Con cò
 • » [ Karaoke ] Cà Phê Đắng Và Mưa - Thanh Ngọc
 • » Việt Nam những hình ảnh xưa p1_ những nghề nghiệp
 • » Hướng dẫn post nhạc lên diễn đàn karazone.com
 • » Bạn có ủng hộ ảnh bên dưới???